www.congcuquangcao.com.vn

Mỹ phẩm-thời trang TMV – Làm đẹp.

Ø     Sành điệu

Ø     Điện ảnh và kịch trường.

Ø     Cẩm nang mua sắm.

Ø     Thế giới phụ nữ.

Ø     Gia đình và xã hội.

Ø     Tiếp thị gia đình tuần.

Ø     Tiếp thị gia đình tháng.

Ø     Tiếp thị gia đình vào bếp.

Ø     Sài gòn doanh nhân cuối tuần.

Ø     Thế giới văn hóa.

Ø     Quốc tế thị trường tiêu dùng

Ø     Tạp chí du lịch.

Ø     Phong cách.

Ø     Tư vấn tiêu dùng.

Ø     Thời trang trẻ.

Ø     Tạp chí mỹ phẩm.

Ø     Tạp chí người đẹp.

Ø     Hạnh phúc gia đình.

Ø     Phụ nữ việt nam.

Ø     Phụ nữ Tp.HCM

Ø     Phụ nữ chủ nhật.

Ø     Kiến thức ngày nay.

Ø     Mực tím.

Ø     Sài gòn tiếp thị.

Ø     Cẩm nang tiêu dùng.

Ø     Đẹp

Ø     Tạp chí heritage.

Ø     Phụ nữ thủ đô.

Ø     Tạp chí khám phá.

Ø     Sài Gòn times weekly

Ø     Sài Gòn times daily.

Ø     Tạp chí Cosmo

Ø     Tạp chí Sharp

Ø     Mỹ phẩm

Ø     Phụ nữ hiện đại

Ø     Tạp chí Đẹp

Ø     TC đàn ông

Ø     TC Duyên dáng VN

Ø     Gia đình hiện đại