www.congcuquangcao.com.vn

6 Tháng

3 tờ

Giá khuyến mãi: 269.280.000đ

( Giá gốc: 306.000.000đ )

Đây là mức giá thấp nhất bao gồm những tờ báo mang tính cập nhật hàng ngày, giúp khách hàng có thể đưa tin hot một cách nhanh nhất đến bạn đọc và người tiêu dung. Ví dụ như tin khuyến mãi, tin sản phẩm mới…


5 tờ

Giá khuyến mãi: 448.000.000đ

( Giá gốc: 510.000.000đ )

Mức giá này dành cho các DN bậc trung muốn PR định vị thương hiệu trên thị trường.


7 tờ

Giá khuyến mãi: 628.320.000đ

( Giá gốc: 714.000.000đ )

Mức giá này dành cho các DN bậc trung.


10 tờ

Giá khuyến mãi: 897.600.000đ

( Giá gốc: 1.020.000.000đ )

Mức giá này dành cho các DN bậc cao trung muốn định vị giá trị thương hiệu trên toàn cầu và nhanh chóng giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dung một cach nhanh chóng.